Klucze w recepcji hotelowej - zameldowanie

Zameldowanie w hotelu

Zameldowanie (ang: check-in) to proces rejestracji przyjazdu gościa do hotelu. Zameldowanie odbywa się w recepcji hotelowej.

Gość może zostać poproszony o okazanie vouchera lub potwierdzenia rezerwacji oraz dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Czasem wymagane jest wniesienie kaucji w formie autoryzacji karty kredytowej lub gotówką.

Po dopełnieniu formalności, gość otrzymuje klucz do pokoju oraz krótką instrukcję, jak dotrzeć do pokoju, jak poruszać się po obiekcie oraz kiedy podawane jest śniadanie.

Obowiązki recepcjonisty

Podczas zameldowania, recepcjonista sprawdza czy wszystkie dane dotyczące pobytu gościa są prawidłowe. W niektórych krajach wymagana jest oficjalne zgłoszenie pobytu w odpowiednim urzędzie oraz opłacenie podatku turystycznego.

Przydzielenie pokoju

Dział rezerwacji może przydzielić numer pokoju przed przyjazdem gościa, a jeśli nie zostało to zrobione, to przydział pozostaje w gestii recepcjonisty.

Zależnie od polityki hotelu, recepcjonista może zdecydować o przydzieleniu pokoju wyższej kategorii (upgrade).