gość hotelowy zostawia klucz w recepcji

Czy wychodząc z hotelu zostawia się klucz w recepcji?

Generalnie w trakcie trwania pobytu nie ma obowiązku zostawienia klucza w recepcji.

Pozostawienie metalowego klucza hotelowego, szczególnie z dużą zawieszką jest wygodną opcją, z której chętnie korzystamy. Dzięki temu nie musimy nosić klucza w kieszeni, nie zajmuje on też miejsca w torebce. Dodatkową korzyścią jest brak ryzyka zgubienia klucza na mieście, podczas wizyty na basenie czy na plaży.

Chcąc zdać klucz w recepcji wystarczy wręczyć go recepcjoniście lub jeżeli jest zajęty np. rozmową, klucz kładziemy na ladzie. Po powrocie do hotelu wystarczy podać numer swojego pokoju, a w hotelach o najwyższym standardzie zwykle recepcjonista nas rozpozna.

Klucza nie zostawiamy w hotelach, w których recepcja nie jest czynna całodobowo.

Niektóre hotele informują o konieczności zostawienia klucza w recepcji, w takim wypadku w zasadzie nie ma przeciwwskazań przez zabraniem klucza ze sobą, ale w przypadku zgubienia klucza może pojawić się problem – o ile obsługa ma możliwość otwarcia drzwi wszystkich pokojów, to może brakować klucza zapasowego dla gościa, dodatkowo może istnieć konieczność wniesienia opłaty za dorobienie klucza.

Karty hotelowe

Kluczy w formie karty elektronicznej nie zostawiamy w recepcji. Można wygodnie nosić je w portfelu. Są one często potrzebne aby wejść na teren hotelu – o ile nie głównym wejściem, to np. bezpośrednio z plaży.

Wszystko o kluczach hotelowych »