Klucze w recepcji hotelowej - zameldowanie

Zameldowanie w hotelu

Zameldowanie (ang: check-in) to proces rejestracji przyjazdu gościa do hotelu. Zameldowanie odbywa się w recepcji hotelowej.

Gość może zostać poproszony o okazanie vouchera lub potwierdzenia rezerwacji oraz dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Czasem wymagane jest wniesienie kaucji w formie autoryzacji karty kredytowej lub gotówką.

Po dopełnieniu formalności, gość otrzymuje klucz do pokoju oraz krótką instrukcję, jak dotrzeć do pokoju, jak poruszać się po obiekcie oraz kiedy podawane jest śniadanie.

Obowiązki recepcjonisty

Podczas zameldowania, recepcjonista sprawdza czy wszystkie dane dotyczące pobytu gościa są prawidłowe. W niektórych krajach wymagana jest oficjalne zgłoszenie pobytu w odpowiednim urzędzie oraz opłacenie podatku turystycznego – opłaty klimatycznej.

Przydzielenie pokoju

Dział rezerwacji może przydzielić numer pokoju przed przyjazdem gościa, a jeśli nie zostało to zrobione, to przydział pozostaje w gestii recepcjonisty.

Zależnie od polityki hotelu, recepcjonista może zdecydować o przydzieleniu pokoju wyższej kategorii (upgrade).

Wczesne zameldowanie

Hotele zezwalają na wcześniejsze zameldowanie (ang. early check-in) przed rozpoczęciem doby hotelowej, gdy pokój jest już gotowy na przyjęcie gości. Najczęściej ma to miejsce, gdy dany pokój był wolny poprzedniej nocy, wtedy istnieje możliwość przyjęcia gości nawet wcześnie rano. W niektórych hotelach jest to usługa dodatkowo płatna lub przysługująca jedynie gościom uczestniczącym w programie lojalnościowym i posiadającym odpowiedni status, który uprawnia do korzystania z dodatkowych korzyści.

Późne zameldowanie

Jeżeli planujemy przyjazd do hotelu po określonej godzinie (zwykle 18:00), należy o tym powiadomić hotel, aby nie anulował naszej rezerwacji. Najlepiej w takim przypadku dokonać gwarantowanej lub przedpłaconej rezerwacji, co zagwarantuje nam dostępność pokoju niezależnie od godziny przyjazdu do hotelu.

W innych językach: