Kategoryzacja hoteli w Unii Europejskiej

Unia Hotelstars

Do Unii Hotelstars należą izby hotelarskie 17 krajów, które przyjęły wspólną kategoryzację. 

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Czechy
 4. Dania
 5. Estonia
 6. Grecja
 7. Holandia
 8. Liechtenstein
 9. Litwa
 10. Łotwa
 11. Luksemburg
 12. Malta
 13. Niemcy
 14. Słowenia
 15. Szwajcaria
 16. Szwecja
 17. Węgry

Więcej informacji: hotelstars.eu/criteria/