Przepisy w hotelarstwie – prawo i kategoryzacja

Polska

W Polsce działalność hoteli i obiektów hotelowych regulują:

  • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami – definiuje rodzaje obiektów;
  • Rozporządzenie (kategoryzacyjne) Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – określa wymagania stawiane obiektom poszczególnych rodzajów i kategorii, czyli opisuje jak wyposażony musi być hotel trzygwiazdkowy, a jak schronisko młodzieżowe;
  • Inne przepisy ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy sanitarne (Sanepid), przeciwpożarowe, BHP, prawo pracy;
  • Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych GIODO, RODO oraz ochronę praw konsumentów – UOKiK.

Zobacz też