Goście hotelowi zapraszają przyjaciół

Czy w hotelu można przyjmować gości?

W zależności od polityki danego hotelu, możliwe jest przyjmowanie gości w pokojach hotelowych. Jednak w niektórych hotelach, ze względu na bezpieczeństwo i przepisy, mogą być ograniczenia dotyczące przyjmowania gości.

Zalecane jest skonsultowanie zasad z recepcją.

Zasady przyjmowania gości z zewnątrz

Niektóre hotele mogą wymagać od gości przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w celu rejestracji ich danych.

Hotele mogą również mieć ograniczenia dotyczące ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać w pokoju oraz godzin odwiedzin – z reguły wykluczających pozostanie na noc.