Botel

Botel – (ang: botel, boatel) hotel na statku, barce lub innej jednostce pływającej zacumowanej na stałe przy nabrzeżu.

Botel nie jest rodzajem obiektu hotelarskiego wynikającym z przepisów prawa, a jedynie zwyczajowym określeniem. Obiektem mieszczącym się na statku, nazywanym botelem, może być hotel, motel lub inny obiekt hotelarski skategoryzowany lub nie.